Kobzarska Sich 2022 Vision

Mykola Deychakiwsky, Music Director

We are thrilled to be able to hold camp again in 2022!  It is especially relevant this year as we all witness the horror of russia’s war on Ukraine.  It is important to foster Ukrainian music, culture, and the bandura as russia attempts to eliminate the very existence of Ukraine and Ukrainians.  


This year we will include programming that is relevant to Ukraine’s current struggle.  But we also must not forget to honor Ukraine’s past.  Therefore, we will include programming related to Ukraine’s greatest poetess Lesia Ukrainka.


This year, we will be focusing on:

  • Two two-week program tracks – Bandura and Folksinging/Folklore.

  • A greater emphasis on individual and small group performance skills. This will include a series of internal shows where students will be performing for each other, individually or in small groups. 

  • Focus on interpretative skills and musicianship, as well as advancing technique. We want students to become not only better players/singers, but better performers.

  •  Combinations with other instruments and musical pieces:  if you play other instruments, please bring them with you!

  • More opportunities to listen and learn about various kinds of Ukrainian music, and its background. 

 
Day 2-1807_edited.jpg

Кобзарська Січ 2022

Микола Дейчаківський, Мистецький Керівник

Після двох років перерви через пандемію, на щастя в 2022 році Кобзарська Січ відбудеться!  Табір цього року особливо актуальний, коли ми спостерігаємо жахіття війни росії проти України.  Тим більш важливо плекати українську культуру, музику, бандуру в той час, коли росія намагається знищити саме існування України та українців.


Цього року програма враховуватиме теперішні виклики України.  Але ми не можемо забути і повинні вшанувати минуле України.  Тому програма включатиме заняття на тему найвідомішої української поетеси Лесі Українки.


В цьому році будемо зосереджуватись на наступному:

  • Два дво-тижневі напрямки:  1) Бандурний напрямок та 2) напрямок Народного співу та Фольклору

  • Більший наголос на навики й досвід індивідуального виконання та в малих групах.  Матимемо серію внутрішних виступів учнів, де вони будуть виступати перед своїми колегами-учасниками, індивідуально чи в малих групах.

  • Більше уваги до інтерпретаційних здібностей та музикальності, як і очевидно, поліпшення техніки гри/співу.  Хочемо, щоби учні стали не тільки ліпшими гравцями/співаками, але й кращими виконавцями.

  • Комбінації з іншими інструментами і музичними творами:  якщо граєте на інших інструментах, прошу, привезіть зі собою!

  • Більше можливостей почути і навчитись про всякі види і аспекти української музики.