Kobzarska Sich 2021 Vision

Mykola Deychakiwsky, Music Director

The past year and a half have brought great challenges to all of humanity in practically all aspects of life, and the North American bandura scene was no exception.  Sadly, last summer all four bandura camps had to be cancelled due to COVID-19.  While the virtual Bandura Hangouts course offered some summer bandura activity, it was no replacement of a live, in-person bandura camp.  This summer we still will be dealing with some restrictions and challenges due to the pandemic – but thankfully Kobzarska Sich will take place!  And, despite still many uncertainties, I believe that much can be accomplished.  Everyone who attends will be able to become a better musician, even if we may have to adapt in ways that would not be what one might expect at a “typical” KS bandura camp.  


One big anticipated difference is that we will not likely be able to put on a “typical” KS final concert (although we still would at the least record a “final show” that could later be streamed). There will be a lower number of full-group ensemble pieces, and correspondingly less time spent in full-group rehearsals. This, however, leaves space for some other horizons, as follows:

 • A greater emphasis on individual and small group performance skills and experience.  I would like to instill a series of internal shows where students will be performing for each other.  Thus, students are likely to work on not only a few full ensemble and group pieces, but individual and small ensemble numbers.

 • More stress on advancing not only technique, but interpretative skills and musicianship on the individual level.  We will work on not only having students become better players/singers, but better performers.

 • Familiarization, “testing out” and even experimenting with more music that isn’t necessarily going to be performed at internal shows or the final concert, including (hopefully!) combinations with other instruments:  if you play other ones, please bring them with you!

 • For advanced bandura players, for those that are interested there will be some ‘teaching how to teach bandura’ curriculum and student teaching opportunities.

 • Electives – perhaps not as extensive as during the 2019 KS 40th anniversary camp, but some.  Once we have a better idea of who will attend, we will plan to tailor them to students’ needs and interests.

 • More opportunities to listen to and learn about not only various kinds of Ukrainian (especially bandura) music, but also the context from which it grew.


Apropos the last item, 2021 is the 150th anniversary of the birth of Ukraine’s greatest female writer, Lesia Ukrainka.  We are planning to have the camp theme be one of her greatest works, the play Forest Song.  While the repertoire will go far beyond just works composed to Lesia Ukrainka’s lyrics, we will have a few of those.  We also will spend some time learning about her and her contributions to Ukrainian literature and to kobzar art.

 

Кобзарська Січ 2021

Микола Дейчаківський, Мистецький Керівник

Минулі півтора року дали значні виклики всьому людству в практично всіх сферах життя, не оминаючи бандурний світ в Північній Америці.  На жаль, в 2021 через КОВІД-19 прийшлося відмінити всі чотири літні табори.  Хоча віртуальний курс Bandura Hangouts надав трохи можливостей для літньої бандурної діяльності, це ніяк не замінило справжній, живий кобзарський табір.  Цього літа ще далі прийдеться нам справлятися з обмеженнями та викликами спричиненими пандемією, але на щастя Кобзарська Січ відбудеться!  І хоча існує багато непевностей, я вірю, що зможемо багато чого досягти.  Кожен учасник зможе стати кращим музикантом, навіть якщо прийдеться адаптуватись таким чином, що цьогорічний табір може й не здаватися «типічним» КС-табором.


Одна велика очікувана різниця, це те, що правдоподібно не зможемо поставити такий кінцевий концерт, до якого звикли (хоча збираємось записувати кінцевий виступ й запускати відеозапис пізніше по інтернету).  Буде менше творів для загального ансамблю, й відповідно менше часу піде на загальні проби.  Але це залишає час і місце вдаватися до інших обріїв, як:

 • Більший наголос на навики й досвід виконання індивідуального та в малих групах.  Я хотів би завести серію внутрішних виступів учнів, де вони будуть виступати перед своїми колегами-учасниками.  Таким чином, учні працюватимуть не тільки над груповими чи загально-ансамблевими творами, а й над індивідуальним репертуаром і творами для маленьких груп.

 • Більше уваги не тільки на поліпшення техніки гри, але й на інтерпретаційні здібності та на музикальність на особистому рівні.  Працюватимемо над тим, щоби учні стали не тільки ліпшими гравцями/співаками, але й кращими виконавцями.

 • Ознайомлення, випробування й навіть експериментування з музикою яка правдоподібно не буде виконуватись під час внутрішних виступів чи на кінцевому концерті.  Це включатиме музику в комбінації бандури з іншими інструментами.  Якщо граєте на інших інструментах, прошу, привезіть зі собою!

 • Для завансованих бандуристів, якщо є зацікавлені, то будемо пропонувати програму навчання гри на бандурі та надання можливостей практикувати викладання.

 • Будуть факультативні курси, хоча не стільки, скільки було в 2019 році під час 40-го ювілейного КС-табору.  Коли знатимемо потреби і бажання тих, що збираються приїхати, тоді краще визначимось які курси подаватимемо.

 • Більше можливостей почути і навчитись про українську (особливо бандурну) музику, як і контекст навколо цієї музики.


Стосовно останнього пункту, в 2021 році припадає 150-річчя від дня народження найвидатнішої української письменниці Лесі Українки.  Плануємо, що таборова тема буде однією із її найславніших творів, п’єса «Лісова пісня».  Хоча далеко не ввесь таборовий репертуар буде музика написана на слова Лесі Українки, будуть декілька таких творів.  Все ж таки трохи будемо вчитись про неї та про її вагомий вклад до української літератури, й навіть до кобзарського мистецтва.